Phone +48 721 639 074 Paper plane kontakt@restartkariery.pl
Jak określić swoją przewagę zawodową na rynku pracy?

Jak określić swoją przewagę zawodową na rynku pracy?

Jak określić swoją przewagę zawodową? 

 

Przewaga zawodowa to wszystko, co wyróżnia Ciebie od innych i co możesz już dzisiaj przedstawić swojemu obecnemu lub przyszłemu pracodawcy. Czasem podczas pracy nad weryfikacją swojego kapitału zawodowego buduje się w nas napięcie i błędne przekonanie, że zasoby, kompetencje, którymi dysponujemy, choć jest ich dużo, to  są zwyczajne, niczym nie wyróżniające się od innych.  Określenie swoich mocnych stron na poziomie specjalistycznym, menadżerskim, eksperckim czy osobistym, jest dopiero pierwszym krokiem. Kolejnym jest zderzenie wszystkich informacji wynikających z analizy zawodowej, z doświadczeniami zawodowymi i  sięgnięcie głębiej, „pod powierzchnię”. Po co? Właśnie po to, alby znaleźć  przewagę zawodową. 

 

Nasi klienci czasami frustrują się na etapie analizy kapitału zawodowego, gdyż jest to taki moment, w którym rzeczywiście widzą, że dysponują wieloma mocnymi stronami, szerokim spektrum kompetencji na poziomie menadżerskim, eksperckim, osobistym, związanym z efektywnym wykonywaniem zadań, z zarządzaniem zespołem– to jest budujące i aktywizujące, niemniej jednocześnie może to powodować pewnego rodzaju frustracje. Ilość kompetencji, o ile jest budująca i aktywizująca, może jednocześnie powodować uczucie "braku konkretu" tj. braku konkretnego wyróżnika tzw. przewagi zawodowej Ważne jest w tym momencie, aby – mając przed sobą wypunktowany i nazwany kapitał zawodowy, listę dotychczasowych projektów, wdrożeń, inicjatyw, przeanalizowaną ścieżkę zawodową – do każdego etapu zadać sobie konkretne pytania.

 

⇛ PO PIERWSZE: jakimi cechami, wiedzą, umiejętnościami musiałem/musiałam się wykazać? Co takiego zrobiłem/zrobiłam, że dany projekt, wdrożenie, zakończyło się sukcesem?

 

⇛ PO DRUGIE: co usłyszałem/usłyszałam od innych, od przełożonych, współpracowników? Co według mnie było kluczowe? Co takiego musiało się zadziać, że ten projekt, to wdrożenie, zakończyło się sukcesem? 

 

⇛ PO TRZECIE: Jak „dowożę” projekty w sytuacjach trudnych/kryzysowych? Co wtedy jest według mnie kluczowe?

 

PRZEWAGA ZAWODOWA W PRAKTYCE:

 

Przewagą zawodową może być sposób, na efektywne wdrażanie projektów, oparte na merytorycznej analizie danych i ryzyk.

Inną przewagą zawodową może być rozwój/doprowadzenie  produktów nierokujących do takiego poziomu, na którym stają się gwiazdami. 

 

PODSUMOWUJĄC:

 

⇛ Podejmij ANALIZĘ swojego dotychczasowego doświadczenia zawodowego

⇛ W odniesieniu do etapów ścieżki zawodowej zadaj ODPOWIEDNIE PYTANIA

⇛ Określ DOCELOWY RYNEK, pracodawcę, do którego chcesz trafić. 

 

Pamiętaj, że przewaga zawodowa nie koniecznie dotyczy całego rynku polskiego. Skup się na Twojej niszy, na Twoim rynku lokalnym, na Twojej branży, być może na Twojej branży docelowej, konkretnej firmie, do której aplikujesz – na jakim rynku działa, do kogo kieruje swoje produkty i usługi, z jakimi problemami i wyzwaniami się mierzy, jaką wartość chce dostarczać swoim klientom. 

 

⇛ Na podstawie wszystkich powyższych informacji, wybierz z Twojego kapitału zawodowego, z Twojego doświadczenia, z całej listy Twoich zasobów te, które będą ADEKWATNE do niszy, do pracodawcy i do rynku docelowego, do którego kierujesz swój komunikat zawodowy.