Phone +48 721 639 074 Paper plane kontakt@restartkariery.pl
Jak udowodnić swoje doświadczenie i umiejętności przyszłemu pracodawcy

Jak udowodnić swoje doświadczenie i umiejętności przyszłemu pracodawcy

Rozmowa kwalifikacyjna bardziej przypomina taniec niż sprzedaż. Jest spotkaniem dwóch osób, usiłujących zdecydować, czy dobrze im będzie razem na wspólnej drodze.Istotą rozmowy rekrutacyjnej jest weryfikacja, czy nadajesz się oraz czy pasujesz do firmy. Większość rekrutacji prowadzona jest według metody wywiadu kompetencyjnego. 

 

Wywiad kompetencyjny opiera się na założeniu, że znając przeszłe zachowa­nia możemy wywnioskować, jak będziesz się zachowywał w nowej pracy. Dlatego zarówno pytania, jak i sposób ich zadawania są połączone z prefero­wanymi zachowaniami wymaganymi na danym stanowisku. Jeśli, mimo całej dotychczas włożonej pracy, nadal masz wątpliwości, w jaki sposób odpowiadać na pytania zadawane na rozmowie kwalifikacyjnej, istnieje metoda, która pozwala lepiej się przygotować i w efekcie przedstawić się w korzystnym świetle. Jest to metoda STAR.

 

STAR to skrót od czterech angielskich słów, które odzwierciedlają model postępowania ludzi i oznaczają:

 

SITUATION (Sytuacja) – sytuacja, zdarzenie (lub jakiś problem), które wymagają podjęcia działań.

TASK (Działanie) – to potencjalne rozwiązanie problemu lub sytuacji.

ACTION (Akcja) – to kroki i działanie podjęte w celu wprowadzenia rozwiązania problemu/sytuacji w życie.

RESULT (Rezultat) – rezultaty naszych działań i akcji (najlepiej pozytywne).

 

Wiele osób potrafi mówić o swojej pracy i doświadczeniu, ale nie w sposób przyczynowo - skutkowy, czyli taki, który daje twojemu rozmówcy dowody na to, że jeśli w określony sposób zachowałeś się w przeszłości, w podobnej sytuacji w przyszłości zachowasz się podobnie. Jeśli przytaczane sytuacje dotyczą życia zawodowego, i co więcej wywarły pozytywny rezultat na po­przednich pracodawców, istnieje duże prawdopodobieństwo, że podobne korzyści dostarczysz pracodawcy, do którego aplikujesz. Mając wiedzę na temat modelu STAR, nie rozbijasz jeszcze banku, choć jesteś już bliżej. 

 

Wiedza wymaga zastosowania. Wdrożenie jej w życie należy już do ciebie. Na etapie przygotowania do rozmowy warto każdą kompetencję wymienioną w ogłoszeniu oraz te, które uznajesz za kluczowe dla siebie, przepracować właśnie według modelu STAR. A jeśli chcesz mieć dużo większy wpływ na swoją ścieżkę zawodową, to warto, abyś odniósł się do swoich mocnych stron, umiejętności i cech właśnie według tej metody. Wiedza o sobie samym jest bezcenna i odpowiednio wykorzystywana nieustannie procentuje. 

 

Jeżeli w ogłoszeniu wyszczególnione są wymagane kompetencje takie jak: radzenie sobie ze stresem, myślenie strategiczne, umiejętność pracy w zespole, umiejętność komunikacji, wiesz już jak możesz znaleźć twarde dowody i fakty w postaci konkretnych sytuacji, w których wykazałeś się daną kompetencją.

 

Opowiadając o danym zdarzeniu stosując metodę STAR, na początek opisz sytuację, w której znajdowałeś się w przeszłości. Następnie opo­wiedz w kilku zdaniach o celu, jaki sobie postawiłeś i opisz po kolei wykonywane kroki umożliwiające jego realizację. Na koniec pochwal się rezultatami (tu uwaga: możesz wspomnieć o pozytywnych rezultatach dla twojej osoby, jednak ważniejsze są rezultaty dla pracodawcy, zespołu i organizacji).

 

Pracodawcę nie obchodzi historia, tylko twoje wcześniejsze zachowa­nia, które mają szansę powtórzyć się w przyszłości.

 

Model STAR dostarcza potencjalnemu pracodawcy bardzo dużo informacji na temat twoich umiejętności i kompetencji. Z drugiej strony, jeśli decydujesz się na świadome użycie metody STAR, zysku­jesz dużą przewagę nad innymi osobami, ubiegającymi się o to samo stanowisko.

 

Pamiętaj o wyborze takich zdarzeń, które mają początek i koniec, można z nich wysnuć jakieś wnioski oraz zapewnią ci pozytywny wizerunek w oczach potencjalnego pracodawcy.